top menu

Preparing for Thanksgiving 準備過感恩節 in Chinese

準備過感恩節 (準備)(過)(感恩節) (ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ) (ㄍㄨㄛˋ) (ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ) (zhun3 bei4) (guo4) (gan3 en1 jie2) (to prepare) (to celebrate) (Thanksgiving) Preparing for Thanksgiving❶   上週因為要過感恩節,我們不斷地忙著。 (上)(週)(因為)(要)(過)(感恩節),(我們)[(不)(斷)](地)(忙)(著) (ㄕㄤˋ) (ㄓㄡ) (ㄧㄣ ㄨㄟˋ) (ㄧㄠˋ) (ㄍㄨㄛˋ) (ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ), (ㄨㄛˇ  ㄇㄣ˙) [(ㄅㄨˊ) (ㄉㄨㄢˋ)] (ㄉㄜ˙) (ㄇㄤˊ) (ㄓㄜ˙) (shang4) (zhou1) (yin1 wei4) (yao4) (guo4) (gan3 en1 jie2), (wo3 men.) [(bu2)(duan4)] (de.) (mang) […]

Continue Reading 0

It is Impossible for My Dog to Speak in Chinese 我的狗不可能說中文

我的狗不可能說中文。 (我的)(狗)(不)(可能)(說)(中文) (ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙) (ㄍㄡˇ) (ㄅㄨˋ) (ㄎㄜˊ ㄋㄥˊ) (ㄕㄨㄛ) (ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ) (wo3 de.) (gou3) (bu4) (ke2 neng3) (shuo1) (zhong1 wen2) (my) (dog) (not) (probably, possible) (to speak) (Chinese language) It is impossible for my dog to speak in Chinese.   有一天我告訴我的中文老師: [(有)(一)(天)](我)(告訴)(我的)(中文)(老師) [(ㄧㄡˇ) (ㄧ) (ㄊㄧㄢ)] (ㄨㄛˇ) (ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ) (ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙) (ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ) (ㄌㄠˇ ㄕ) [(you3)(yi1)(tian1)] […]

Continue Reading 0

44 Rock Lions, a Chinese Tongue Twister 四十四隻石獅子 ,一個中文繞口令

四十四隻石獅子 ,一個中文繞口令 (四十)(四)(隻)(石)(獅子) ,(一個)(中文)(繞口令) (ㄙˋ ㄕˊ) (ㄙˋ) (ㄓ) (ㄕˊ) (ㄕ ㄗ) , (ㄧ ㄍㄜ˙) (ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ) (ㄖㄠˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ) (si4 shi2) (si4) (zhi1) (shi2) (shi1 zi.), (yi1 ge.) (zhong1 wen2) (rao4 kou3 ling4) (four tens) (four) (MW❶ for lion) (rock, stone) (lion), (a, one) (Chinese) (to go around + mouth + to cause) Forty-four rock […]

Continue Reading 0

What TV Program Would You Like to Watch 你喜歡看什麼電視節目 in Chinese

你喜歡看什麼電視節目? (你)(喜歡)(看)(什麼)(電視)(節目) (ㄋㄧˇ) (ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ) (ㄎㄢˋ)(ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) (ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ) (ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ) (ni3) (xi3 huan1) (kan4) (shen2 me.) (dian4 shi4) (jie2 mu4) (you) (to like) (to watch) (what) (TV) (program) What TV program would you like to watch?   You can also ask it like this:   你想看什麼電視節目? (你)(想看)(什麼)(電視)(節目) (ㄋㄧˇ) (ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ) (ㄕㄣˊ ㄇㄜˊ) (ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ) […]

Continue Reading 0

What Are You Not Used To 你對什麼不習慣 in Chinese

If you are asking generally what sorts of things that someone is not used to, you ask:   你對什麼不習慣? (你) (對) (什麼) (不) (習慣 (ㄋㄧˇ) (ㄉㄨㄟˋ) (ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) (ㄅㄨˋ) (ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ) (ni3) (dui4) (shen2 me.) (bu4) (xi2 guan4) (you) (toward, with regard to) (what) (not) (used to, habit) What are you not used to?   […]

Continue Reading 0

Talking About Picking Up Chicks 談論關於把馬子 in Chinese

談論關於把馬子 (談論)                (關於)❶         (把)❷    (馬子) (ㄊㄢˊ ㄌㄨㄣˋ)  (ㄍㄨㄢ  ㄩˊ)  (ㄅㄚˇ) (ㄇㄡˇ ㄗ˙) (tán lùn) (guān yú) (bǎ) (mǎ zi.) (to discuss, talk about) (pertaining to, a matter of)(girl, chick, babe)   談論關於把妹❸ (談論)                (關於)     […]

Continue Reading 0